Sức khỏe yếu nhưng vẫn hăng, ông Trọng đang nhắm vào ai?

Link Video: https://youtu.be/Tvh0lLfVTpk Có thể nói, ông Trọng quyết ngồi lại chiếc ghế tổng bí thư nhiệm kỳ 3 là một quyết định làm nhiều người đặt câu hỏi rằng, liệu ông Nguyễn Phú Trọng có đủ sức khỏe để…
Tham lam, Nguyễn Phú Trọng hốt hết vaccine về Hà Nội

Link Video: https://youtu.be/Msg4OnGyTcQ Có thể nói Sài Gòn trong vòng một tháng qua bị phong tỏa, người dân lâm vào cảnh khốn cùng. Đây là thành phố lớn nhất nước rất cần vaccine để chích ngừa cho những người ở…